Vitajte na našej stránke

OZNAMY

OZNAM CVČ vo Svite o prevencii nákazy KORONAVÍRUSOM

CVČ vo Svite týmto oznamuje našim členom, ako aj ostatným obyvateľom, že na základe zákazu organizovania verejných podujatí Úradom vlády SR, CVČ vo Svite ruší všetky podujatia, ktoré sme mali v pláne činností. O prípadných náhradných termínoch Vás budem včas informovať.
Zároveň v tejto súvislosti prosíme našich členov aj návštevníkov, aby nenavštevovali CVČ v prípade, že:
        Ø boli v kontakte s osobami, u ktorých bol vírus potvrdený
        Ø sú prechladnutí, majú nádchu, alebo kašeľ
        Ø boli v kontakte s osobami, ktoré sa ocitli v karanténe pre podozrenie z možnosti ochorenia koronavírusom
        Ø vrátili sa z krajiny s potvrdeným výskytom koronavírusu.

 Po dohode s vedúcimi sa ruší na určitý čas záujmový útvar plávanie-všetky skupiny.

Ďakujeme za pochopenie!


CVČ VO SVITE OZNAMUJE, ŽE V NAJBLIŽŠÍCH MESIACOCH 2020 BUDE OTVORENÉ V ČASE OD: Po - Štv 7:00 - 15:30

Pia         7:00 - 14:00

Pozvánky