Dokumenty - pre rodičov

Tu si môžete prezrieť a stiahnuť všetky dôležité dokumenty.

Prihláška na mestský letný tábor a vyhlásenie o bezinfekčnosti

6.7. - 10.7. 2020

Prihláška na mestský letný tábor a vyhlásenie o bezinfekčnosti

13.7. - 17.7. 2020

Prihláška na mestský letný tábor a vyhlásenie o bezinfekčnosti

3.8. - 8.8. 2020

ŽIADOSŤ
o prijatie do CVČ v šk. r. 2019/2020 - dieťa a žiak ZŠ s trvalým bydliskom vo Svite
ŽIADOSŤ
o prijatie do CVČ v šk. r. 2019/2020 - dieťa a žiak ZŠ s trvalým bydliskom mimo Svitu

ŽIADOSŤ

o prijatie do CVČ v šk. r. 2019/2020 - pre študentov SŠ a VŠ

ŽIADOSŤ

o prijatie do CVČ v šk. r. 2019/2020 - pre dospelú osobu do 30 rokov s príjmom

Čestné vyhlásenie rodiča/žiaka 2019/2020

doniesť spolu so žiadosťou o prijatie do CVČ

Súhlas so spracovaním osobných údajov žiaka

doniesť spolu so žiadosťou o prijatie do CVČ 

Všeobecné podmienky členstva v záujmových útvaroch CVČ vo Svite v šk. roku 2019/2020

Prehlásenie o spracovaní osobných údajov
podľa GDPR - oficiálny dokument CVČ

nie je nutné pri prihlasovaní

Správa o činnosti, výchovný program 2017/2018